Programowalny wzmacniacz miernika cząstek wersja 2

 

Programowalny wzmacniacz toru analogowego miernika cząstek.
Parametry:

  • współpraca z przedwzmacniaczem sygnału światła;
  • 8 wzmocnień wybieranych spośród 22 możliwych, od 0,125 do 176;
  • amplituda sygnału wejściowego ±14V;
  • zakres amplitudy sygnału na wyjściu ±3V;
  • pasmo 5MHz;
  • offset zera na wyjściu ustawiany cyfrowo w zakresie od 0 do 2000mV;
  • potencjometr kalibracyjny;
  • 12-bitowy pomiar sygnału światła fotokomórki w zakresie napięć ustalanym na etapie montażu płyty;
  • konfiguracja płyty przez HyperTerminal;
  • opcjonalna izolacja galwaniczna wyboru wzmocnienia i interfejsu sygnału światła fotokomórki;