Źródło prądowe diody oświetlającej w mierniku cząstek

W poprzednich wykonaniach mierników cząstek jako zasilacz diody oświetlającej stosowano regulowany stabilizator napięcia. Nie było to wygodne, gdyż niewielka zmiana napięcia stabilizacji skutkowała relatywnie dużą zmianą prądu diody. To źródło prądowe eliminuje tę niedogodność.