Moduł pomiarowy czujnika niskich ciśnień

Moduł pomiarowy czujnika niskich ciśnień ma za zadanie przetworzenie analogowego sygnału czujnika ciśnienia na cyfrowy i przekazanie do modułu nadrzędnego w formie 12 bitów wystawionych równolegle na złącze. Program w mikrokontrolerze wykonuje uśrednianie wyniku według jednego z algorytmów:

  • 90% poprzedniego wyniku plus 10% z bieżącej próbki;
  • 95% poprzedniego wyniku plus 5% z bieżącej próbki;
  • średnia arytmetyczna z 256 ostatnich próbek;
  • średnia arytmetyczna z 1024 ostatnich próbek;
  • średnia arytmetyczna z 2048 ostatnich próbek;

Okres próbkowania jest ustawiany od 3 do 1000ms.

Moduł współpracuje z czujnikami Honeywella do pomiaru niskich ciśnień (kilka cali słupa wody) i służy do pomiaru prędkości przepływu gazu w zwężce Venturiego.